صفحه اصلی > منوی بالا > درباره کتابخانه > اطلاعات همکاران  

 

 

 عکس

 اسامی 

رشته و مقطع تحصیلی

واحد

اطلاعات تماس

                  

 

 

 

 

افسانه کاظمی
  

 

 

 

کارشناس ارشد علم اطلاعات و
دانش شناسی

 

 

 

رئیس کتابخانه مرکزی

 

 

 

07633710402


 

 

زهرا فرشیدی
  

 

کارشناس کتابداری

مسئول پایان نامه ها و مدیر داخلی کتابخانه مرکزی

 

07633710402

 

 

 

نرجس خاتون پاکدامن

 

 

 

 

 

کارشناس کتب مرجع

 

 

 

مسئول میز امانت

 

 

 

07633710402
 

 

 

مهدیه دانشور

 

 

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

 

 

مسئول سایت و کتابخانه دیجیتال

 

 

07633710402

 

 

نرگس پیری زاده

 

 

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

خدمات فنی

 

 

07633710402


 

 

 

فاطمه نجم الدینی

 

 

 

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

 

 

مسئول سایت

کتابخانه مرکزی

 

 

07633710402

 

 

اسحاق آقای نسب


 

 

 

نگهبان

 

 

07633710402


 

 

 

علی سالاری


 

 

 

نگهبان

 

 

07633710402