صفحه اصلی > منوی بالا > برگزاری نمایشگاهها 
New Page 1

برگزاری نمایشگاه تخصصی کتب علوم پزشکی با همکاری انتشارات ایده نوین زمان 97/11/15 لغایت 97/12/7

برگزاری نمایشگاه تخصصی کتب علوم پزشکی با همکاری انتشارات ایده نوین زمان 97/7/1 لغایت 97/7/18

برگزاری نمایشگاه تخصصی کتب علوم پزشکی با همکاری انتشارات ایده نوین زمان : 96/11/15 لغایت 96/11/30


برگزازی نمایشگاه تخصصی کتب علوم پزشکی به مناسبت هفته پژوهش با همکاری انتشارات ایده نوین زمان : 4 آذر ماه لغایت 14 آذرماه


برگزازی نمایشگاه تخصصی کتب علوم پزشکی با همکاری انتشارات حیدری زمان :96/7/15 لغایت 96/7/27