صفحه اصلی > خدمات الکترونیک > راهنمای استفاده از VPN 

ابتدا فایل زیر را دانلود نموده و سپس آنرا از حالت فشرده در بیاورید

برای دانلود روی این لینک VPN Connection کلیک کنید.

 مراحل زیر را مانند شکل زیر انجام دهید

نحوه استفاده از VPN

نحوه استفاده از VPN