دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

 معاونت تحقیقات و فناوری

تهیه کننده:

طیبه زارعی حاجی آبادی

چگونه به سامانه منبع یاب دسترسی پیدا کنیم ؟

1- از طریق آدرس https://diglib.hums.ac.ir  وارد سایت کتابخانه دیجیتال شده و از قسمت منابع آیکون منبع یاب  را انتخاب نمایید.

2-از طریق آدرس  www.hums.ac.irوارد سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شده و بر روي آیکون کتابخانه دیجیتال کلیک نمایید و از قسمت منابع سامانه منبع یاب را انتخاب نمایید. .

2- آدرس مستقیم http://rsf.research.ac.ir

سامانه منبع یاب شامل منابع اطلاعاتی، رتبه بندی ISI، رتبه بندی Scopus، جستجوی موضوعی، جستجوی پیشرفته و جستجوی ساده می باشد .

منابع اطلاعاتی شامل Databases،  E-Journals،E-Books, Atlases & CME's  ،Multimedia  ، Local Resources،     .Free Medical Resources

databaseدسترسی به بانک های اطلاعاتی را نمایش می دهد. با کلیک بر روی گزینه Titleپایگاهای موجود براساس حروف الفبا و عنوان  مرتب می شوند.در قسمت Details  با کلیک بر گزینه Dمشخصات و نحوه دسترسی یا عدم دسترسی به منبع  مشخص می شود.

Journalsلیست ژورنالهای قابل دسترسی را نمایش داده است. با کلیک بر روی نام هر پایگاه به صفحه اصلی آن پایگاه دسترسی خواهیم داشت. به عنوان مثال Wiley

E-Books, Atlases & CME's  لیست کتابهای موجود در پایگاهای اطلاعاتی و نحوه دسترسی  را نمایش داده است. با کلیک بر روی پایگاه به صفحه اصلی کتب آن دسترسی خواهید داشت. به عنوان مثال ClinicalKey

 

Evidence-Based Resourcesلییست منابع مبتنی بر شواهد در پایگاهای اطلاعاتی را نشان داده است.

Multimedia (Movies, Images, Slides): منابع مولتی  مدیا موجود شامل  فیلم، اسلاید و تصاویر آموزشی در بانک های اطلاعاتی قابل دسترس را نمایش می دهد.

Local Resources: مجموعه منابع اطلاعاتی فارسی را نشان داده است.

Free Medical Resources  مجموعه منابع رایگان پزشکی را نشان داده است.

جستجو ساده: امکان جستجو منابع بر حسب A,B,….امکان پذیر می باشد. می توان براساس نام نویسنده، کتاب و ژورنال، شماره ژورنال و ناشر اطلاعات را بازیابی کرد. نوع  منابع براساس مجله ، کتاب و راهنما قابل بازیابی می باشد. در قسمت دسترسی نیز می توان براساس منابع  قابل اشتراک، رایگان و منابعی که دانشگاه دسترسی ندارد جستجو را انجام داد.

جستجو پیشرفته: با کلیک بر روی گزینه جستجو پیشرفته می توان منابع را براساس رتبه علمی ، استنادات، SJR، ُSNIP، Impact factor، بازیابی نمود

 

جستجو موضوعی:  امکان جستجو به صورت موضوعی امکان پذیر می باشد و موضوعات به صورت درختواره  آورده شده است.

جستجو براساس رتبه بندیُScopus: در این سامانه امکان جستجو براساس رتبه بندی Q1تا ًQ4و همچنین براساس Topموضوعات امکانپذیر می باشد.

جستجو براساس رتبه بندی ISI:  در این سامانه امکان جستجو براساس رتبه بندی Q1تا ًQ4و همچنین براساس Topموضوعات امکانپذیر می باشد. رتبه بندی در این قسمت براساس رتبه بندی پایگاه استنادی ISIاست.