صفحه اصلی > منوی پایین > کارگاه های آموزشی > کارگاه های آموزشی سال 1400 

برنامه کارگاه های آموزشی آنلاین سال 1400

 

 

عنوان دوره آموزشي

                مدرس

تاریخ 

ساعت

محتوا

1

اخلاق  در پژوهش             

                                              

            آقای سرنی زاده                

                 1400/03/26                    

4

 مستندات 

2

آشنایی با سامانه منبع یاب

 

خانم دانشور

1400/04/02

4

  مستندات 

3

آشنایی با سامانه نوپا

 

خانم دانشور

1400/04/16

4

 مستندات 

4

گزارش نویسی

 

خانم قاسمی

1400/05/13

6

 مستندات 

5

شاخص های علم سنجی

 

خانم لطیفی

1400/05/20

6

 مستندات 

6

ارزیابی و تحلیل وبسایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و سایت  های تابعه   

  

آقای ثوابی  1400/05/31                4                           مستندات           

7

روش های جستجو در پایگاه Science direct

 

خانم خواجه

1400/06/03

   4   

مستندات 

8

نرم افزار مدیریت Mendely

 

خانم لطیفی

1400/06/17

6

مستندات 

9

 روش های جستجو در پایگاه Pubmed

 

خانم دانشور

1400/06/24

6

مستندات 

 10

 

روش های جستجو در پایگاه Scopus

 

خانم دانشور 1400/07/21 6 مستندات 

11

آشنایی با مجلات نامعتبر (بالینی)

 

خانم لطیفی

1400/07/28

4

مستندات 

12

استانداردهای وبومتریک و آموزش cms

 

              خانم چاور                   1400/08/11                4             مستندات

13

روش های جستجو در پایگاه اطلاعاتی web of science

 

خانم خواجه

1400/08/12

4

مستندات 

14

فرآیندنویسی

 

خانم قاسمی

1400/08/19

4

مستندات 

15

آشنایی با سرقت علمی و پارافریز متون انگلیسی

 

خانم لطیفی

1400/09/24

4

مستندات 

16

آشنایی با موتور جستجوی Google Scolar

 

خانم خواجه

1400/10/08

4

مستندات 

17

پروپوزال نویسی

 

دکتر داوری

1400/10/22

4

مستندات 

18

کتابدار بالینی

 

                     خانم دانشور                  1400/10/29                8            مستندات 

19

نحوه انتخاب مجلات معتبر

 

خانم لطیفی

1400/11/20

4

مستندات 

20

مقاله نویسی

 

دکتر داوری

1400/11/27

4

مستندات