صفحه اصلی > منوی بالا > درباره کتابخانه > اهداف و رسالت  

 

اهداف و رسالت کتابخانه


1-شناسایی نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و کارکنان


2-فرآهم آوری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز استفاده کنندگان


3-راهنمایی وآموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی


4-اطلاع رسانی در حوزه های موضوعی مربوطه


5-کمک به پیشرفت برنامه های آموزشی در کلیه رشته های دانشکده


6-کمک به پیشرفت برنامه های پژوهشی دانشکده


7-ایجاد بستری مناسب برای آموزش و ارتقاء علم و فرهنگ جامعه


8-تمرکز منابع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آنها


9-کمک به تحقیقات و دروس در سطح عالی و تخصصی


10-کمک به تحقیقات کادر آموزشی در سطح تخصصی


11-القاء و اعتلای فرهنگ مطالعه و تحقیق


12- گردآوری متون اعم از کتب چاپی و الکترونیک ، نشریات ادواری ، اسناد و مدارک