صفحه اصلی > منوی بالا > معرفی بخشها > پایان نامه ها 

 


 


 

این بخش وظیفه گردآوری، سازماندهی و آماده سازی پایان نامه های تحصیلی فارغ التحصیلان رشته های دکترای تخصصی و  PHD و دوره های عمومی پزشکی ، دندانپزشکی ،داروسازی و  کارشناسی ارشد کلیه رشته های دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس را به عهده دارد و کلیه فارغ التحصیلان فوق موظف به تحویل یک نسخه پایان نامه خود به کتابخانه مرکزی می باشند. کلیه اطلاعات مربوط به پایان نامه ها با استفاده از نرم افزار جامع پارس آذرخش کتابخانه نمایه سازی و از طریق کامپیوتر فایل بازیابی می باشنداین بخش بصورت یک بانک اطلاعات روزانه پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی محققین است. بررسی تکراری نبودن موضوع پایان نامه ها برای مراجعین در این بخش انجام می گیرد.

مسئول بخش :

 زهرا فرشیدی کارشناس، کتابداری 

 شماره تماس : 07633710402