صفحه اصلی > منوی بالا > معرفی بخشها > کتابخانه دیجیتال  

 

نام و نام خانوادگی: مهدیه دانشور

سمت: مسئول کتابخانه و سایت دیجیتال

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ایمیل:  m.daneshvar@hums.ac.ir

تلفن تماس: 07633710402