صفحه اصلی > فرم نظرسنجی 
فرم نظر سنجی
مشخصات عمومی
نام (در صورت تمایل) :
نام خانوادگی (در صورت تمایل) :
جنس : مرد زن
مقطع تحصیلی :

لطفا در خصوص آیتم های زیر میزان رضایت خود را با انتخاب یکی از 5 گزینه زیر بیان فرمایید:

1.کیفیت اینترنت wifi (حجم، سرعت، دسترسی ها و...) خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
2.کیفیت اینترنت شبکه (حجم، سرعت، دسترسی ها و ...) خیلی زیاد زیاد متوسطکم خیلی کم
3.سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از طریق وب سایت کتابخانه خیلی زیادزیاد متوسطکم خیلی کم
4.فرایند و زمان لازم برای عضویت در کتابخانه خیلی زیادزیاد متوسط کم خیلی کم
5.ساعت کاری کتابخانه خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
6.دسترسی و نظافت امکانات رفاهی (سرویس های بهداشتی) خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
7.کیفیت اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای دریافت خدمات خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
8 .منابع و کتب علمی فارسی موجود (از نظر تعداد، روزآمدی و کاربردی بودن) خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
9.منابع و کتب علمی لاتین(از نظر تعداد، روزآمدی و کاربردی بودن) خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
10.پایان نامه ها و کیفیت دسترسی به بانک پایان نامه های موجود خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
11.بانک های اطلاعاتی کتابخانه(کتابخانه الکترونیک) خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
12.سیستم های کامپیوتری و نرم افزاری موجود خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
13.سهولت جستجوی منابع کتابخانه از طریق وب سایت خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
14.نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
 15.ساعت کار بخش  خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
 16.محیط و فضای فیزیکی (میزهای مطالعه، قفسه ها و چیدمان)  خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
 17.کیفیت نور سالن  خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
 18.سیستم سرمایش و گرمایش  خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
 19.سکوت و آرامش سالن  خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
 20.کیفیت نظافت سالن  خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
 21.به نظر شما بر حسب اولویت کدام یک از موارد زیر نیاز به توجه و بررسی بیشتری دارد؟

 محیط و فضای فیزیکی 

 سکوت و آرامش

 سیستم سرمایش و گرمایش

رفتار و برخورد کارکنان

سیستم های کامپیوتری

کیفیت اینترنت

نظافت