صفحه اصلی > منوی بالا > درباره ما > اطلاعات همکاران  

 

 

 عکس

نام و نام خانوادگی 

رشته و مقطع تحصیلی

سمت

ایمیل  آدرس شماره تماس
دکتر نسرین داوری دولت آبادی  دکترای تخصصی (PhD) مدیریت اطلاعات سلامت مدیر اطلاع رسانی پزشکی 
n.davari@hums.ac.ir
بندرعباس، ابتدی بلوار امام حسین ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، معاونت تحقیقات و فناوری  07633710393

                

    

   

افسانه کاظمی
  

 

   

کارشناس ارشد علم اطلاعات و
دانش شناسی

 

   

رئیس کتابخانه مرکزی


 

  centlib@hums.ac.ir

بندرعباس، ابتدی بلوار امام حسین ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، کتابخانه مرکزی ، واحد ریاست   07633710442

    

 

 

زهرا فرشیدی


  

 

 

کارشناس کتابداری

مسئول پایان نامه ها و مدیر داخلی کتابخانه مرکزی

zahrafarshidi2021@gmail.com  

 بندرعباس، ابتدی بلوار امام حسین ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، کتابخانه مرکزی ،واحد پایان نامه ها

 

07633710442

 

 

 

نرجس خاتون پاکدامن

 

 

 

 

 

کارشناس کتب مرجع

 

 

 

مسئول میز امانت

 

nargespakdaman2020@gmail.com

 بندرعباس، ابتدی بلوار امام حسین ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، کتابخانه مرکزی ،

بخش امانت کتابخانه

 07633710442

 

 

مهدیه دانشور

 

 

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

 

 

مسئول سایت و کتابخانه دیجیتال

m.daneshvar@hums.ac.ir

 بندرعباس، ابتدی بلوار امام حسین ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، کتابخانه مرکزی ،

واحد کتابخانه دیجیتال

 07633710442

 

 

نرگس پیری زاده

 

 

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

خدمات فنی

narges4.ir@gmail.com

 بندرعباس، ابتدی بلوارامام حسین، پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، کتابخانه مرکزی،

بخش امانت

 07633710442


 

 

 

فاطمه نجم الدینی

 

 

 

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

 

 

مسئول سایت

کتابخانه مرکزی

f.a.t.m.najm2020@gmail.com  بندرعباس، ابتدی بلوار امام حسین ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، کتابخانه مرکزی ،واحد سایت کتابخانه مرکزی  07633710442

 سید رضا رضایی عصار کارشناس ارشد مدیریت  کتابدار srrassar@Gmail.com  بندرعباس، ابتدی بلوار امام حسین ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، کتابخانه مرکزی ،واحد سایت کتابخانه مرکزی 07633710442

 

 

اسحاق آقای نسب


 

 

 

خدمات

 

 بندرعباس، ابتدی بلوار امام حسین ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، کتابخانه مرکزی ،

واحد خدمات

 07633710442


 

 

 

علی سالاری


 

 

  خدمات

   بندرعباس، ابتدی بلوار امام حسین ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، کتابخانه مرکزی ، واحد خدمات  07633710442