صفحه اصلی > منوی پایین > اعلام و اطفای حریق 

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس مجهز به سیستم اعلام و اطفای حریق می باشد