بخش امانت

 

یکی از حساس ترین و پر مراجعه ترین قسمتهای کتابخانه می باشد چرا که هدف همگی همکاران ارائه اطلاعات هر چه بهتر و سریعترو به روز بودن این اطلاعات به مراجعین می باشند.

 

 

 

:از مهمترین خدماتی که دراین بخش ارائه می گردد عبارتند از

 

 • امانت کتب

 

 •  تمدید وتحویل کتب امانتی

 

 •  ورود اطلاعات

 

 •  آماده سازی کتاب شامل تولید برچسب عطف و بارکد کتب با استفاده از نرم افزار کتابخانه ای آذرسا

 

 •  امانت CD

 

 • صدورکارت عضویت کتابخانه طبق ضوابط

 

 • پاسخگویی به کلیه سوالات مراجعین و دانشجویان جهت استفاده از منابع کتابخانه

 

 •  جستجوی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی کتابخانه برای مراجعین

 

 •  قراردادن کتب برگشتی در قفسه ها

 

 •  وجین منابع

 

 • ارائه خدمات مرجع

                                                                                                           

عکس

نام و نام خانوادگی

ایمیل

مسئولیت

سمت

تلفن

 

 

نرجس خاتون پاکدامنnargespakdaman2020@gmail.comمسئول میز امانت

 

کارشناس کتب مرجع

 


07633710442

 سید رضا رضایی عصارsrrassar@Gmail.com
کتابدار

 

کارشناس ارشد مدیریت07633710442