اورژانس، آتش نشانی، هلال احمر

 

 ردیف                                        نام سازمان  شماره تماس 
1   اورژانس

                                          115

 

2 آتش نشانی

                                          125

 

3 هلال احمر

                                           112