بخش امانت

 

یکی از حساس ترین و پر مراجعه ترین قسمتهای کتابخانه می باشد چرا که هدف همگی همکاران ارائه اطلاعات هر چه بهتر و سریعترو به روز بودن این اطلاعات به مراجعین می باشند.

 

  مهمترین خدماتی که دراین بخش ارائه می گردد عبارتند از:

 

 • امانت کتب

 

 •  تمدید وتحویل کتب امانتی

 

 •  ورود اطلاعات

 

 •  آماده سازی کتاب شامل تولید برچسب عطف و بارکد کتب با استفاده از نرم افزار کتابخانه ای آذرسا

 

 •  امانت CD

 

 • صدورکارت عضویت کتابخانه طبق ضوابط

 

 • پاسخگویی به کلیه سوالات مراجعین و دانشجویان جهت استفاده از منابع کتابخانه

 

 •  جستجوی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی کتابخانه برای مراجعین

 

 •  قراردادن کتب برگشتی در قفسه ها

 

 •  وجین منابع

 

 • ارائه خدمات مرجع

                                                                                        

 عکس

 

 نام و نام خانوادگی

         ایمیل

مسئولیت

 رشته تحصیلی

 تلفن

   

   نرگس پیری زاده      

narges4.ir@gmail.com

مسئول میز امانت

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 07633710442