خدمات فنی :

 

بخش خدمات فنی برای دسترسی سریع و آسان مراجعه کنندگان به کتابهای چاپی و الکترونیکی وظیفه فهرست نویسی و سازماندهی و رده بندی کتب فارسی و لاتین را عهده دار است .

تمامی کتابهای خریداری شده و اهدایی در بخش خدمات فنی ثبت و فهرستنویسی و آماده سازی می گردد و در بخش مخزن در قفسه ها چیده می شود.

 

وظایف عمده بخش خدمات فنی :

 

  • جستجو و دانلود کتابهای الکترونیکی مورد نیاز گروه های آموزشی دانشگاه و سازماندهی آنها در نرم افزار کتابخانه 

 

  • ثبت کتب خریداری شده و یا اهدایی در دفتر ثبت کتابخانه به تفکیک فارسی و لاتین 

 

  • فهرستنویسی و رده بندی (سازماندهی) کتب فارسی و لاتین چاپی خریداری و اهدایی بر اساس رده بندی پزشکی (NLM) و کتب غیر پزشکی بر اساس رده بندی کنگره (LC)

 

  • ورود اطلاعات کتب فهرستنویسی شده به نرم افزار کتابخانه 

 

  • آماده سازی کتب فهرستنویسی شده 

 

  •  پرینت و برگه آرایی شلف منابع فهرستنویسی شده

                                              

            عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

 

   مسئولیت

  شماره تماس

   نرگس پیری زاده

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

  narges4.ir@gmail.com

مسئول خدمات فنی , و میز امانت کتابخانه 

            07633710442