پایان نامه ها:

 

این بخش وظیفه تحویل، ثبت و سازماندهی و آماده سازی پایان نامه های تحصیلی فارغ التحصیلان رشته های دکترای تخصصی و PHD و دوره های عمومی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و کارشناسی ارشد کلیه رشته های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس را عهده دار است .

کلیه فارغ التحصیلان فوق موظف به تحویل یک نسخه پایان نامه چاپی و یک نسخه CD  حاوی فایل Word و PDF به کتابخانه مرکزی می باشند. لازم به ذکر است ثبت پایان نامه در  سامانه پژوهان الزامی می باشد.

کلیه اطلاعات مندرج در پایان نامه ها در نرم افزار کتابخانه قابل بازیابی است.

تمامی متن کامل پایان نامه برای اعضاء کتابخانه قابل رویت است.

اطلاعات پایان نامه در سامانه EPrint بارگذاری می گردد. 

بررسی عدم تکراری بودن عنوان پایان نامه ها و تائید آن بر عهده این بخش می باشد.

 

عکس

       نام و نام خانوادگی               سمت                   مسئولیت                               ایمیل     شماره تماس

 

   زهرا فرشیدی

 

    کارشناس کتابداری

 

مسئول پایان نامه ها و مدیر داخلی کتابخانه مرکزی

 

zahrafarshidi2021@gmail.com 

 

07633710442