بروشور راهنمای استفاده از خدمات کتابخانه (PDF)

 

راهنمای استفاده از خدمات کتابخانه مرکزی (عضویت و تمدید) (HTML)

 

راهنمای عضویت

 

1-ورود به سایت کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به www.centlib.hums.ac.ir 

2-جسنجوی منابع کتابخانه

3- ثبت نام

4- ثبت نام عضو حقیقی

5- پر کردن کامل و دقیق فرم عضویت

6- تایید فرم عضویت

7- نمایش پیغام عملیات ثبت نام با موفقیت انجام شد

8- ورود با یوزر و پسورد انتخابی

9- کلیک بر روی درخواست عضویت

10-بارگذاری عکس

11- انتخاب کتابخانه

12- ارسال درخواست برای کتابخانه ها ی انتخابی به صورت جداگانه

 

راهنمای تمدید

 

1- ورود به سایت کتابخانه مرکزی به نشانی

www.centlib.hums.ac.ir 2 کلیک روی لوگوی جستجوی منابع کتابخانه

3- ورود (وارد کردن یوزر و پسورد انتخابی)

4- کلیک روی لوگوی کتابخانه شخصی

5- مشاهده مدارک در امانت کاربر

6- انتخاب کتابخانه مورد نظر

7- جستجو

8– کلیک روی لوگوی عملیات

9- تایید توجه: تایید درخواست تمدید مراجعین از سوی میز امانت ملزم به عدم دیرکرد منابع می باشد.

 

ارتباط با ما آدرس: هرمزگان. بندرعباس. انتهای بلوار امام حسین . پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. کتابخانه مرکزی

صندوق پستی: تلفن: 33710402 076

دورنگار: 33710442 076

پست الکترونیکی: centlib@hums.ac.ir

آدرس وب: www.centlib.hums.ac.ir