خدمات دیجیتال:

 

هدف از ایجاد این بخش راهنمایی در سهولت دسترسی اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و پژوهشگران به منابع علمی و معتبر می باشد.

برخی از فعالیت های این بخش عبارتند از:

 

  • معرفی منابع علمی معتبر و جعلی به کاربران 

 

  • برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با حوزه کتابداری و اطلاع رسانی 

 

  • راهنمایی کاربران در خصوص استفاده از خدمات نرم افزار کتابخانه ای آذرسا ( جستجو، عضویت، تمدید و ....)

 

  • راهنمایی و تهیه مقالات مورد نیاز کاربران

 

  • ارسال مقالات بازیابی شده از طریق ایمیل، واتساپ، و.... به کاربران

 

 

عکس

 نام و نام خانوادگی  سمت  مسئولیت    ایمیل     شماره تماس

 

              مهدیه دانشور 

 

   کارشناس ارشدکتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

 

مسئول کتابخانه دیجیتال،

       و سایت دیجیتال                      

 

          .daneshvar@hums.ac.ir 

   

             07633710442

 

  •