سالن آموزش منابع الکترونیک (سالن خوارزمی)

 

این کتابخانه اولین پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی کشور و به عنوان پایگاه نمونه کشوری در تاریخ  1382/1/14 معرفی گردید.

هدف از ایجاد این پایگاه تامین منابع علمی و اطلاعاتی در زمینه پزشکی است .

سالن آموزش منابع الکترونیک مجهز به 29 ایستگاه عرضه اطلاعات ، یک دستگاه پرینتر شبکه، یک دستگاه اسکنر، و یک دستگاه ویدیو پروژکتور به همراه پرده نمایش و سیستم صوتی، روزانه پاسخگوی مراجعین می باشد.

مراجعین می توانند در این سالن به جستجوی منابع اطلاعاتی مورد نظرشان بپردازند و در صورت نیاز به پرینت از پرینتر شبکه استفاده نمایند.

تعدادی از کارگاه های آموزشی که در رابطه با پایگاه های اطلاعاتی و استفاده از نرم افزار کتابخانه می باشد نیز در این سالن توسط اساتید و کتابداران برگزار می گردد.