سالن مطالعه:

 

 
این سالن با متراژ 265 متر مربع در دو بخش سالن مطالعه خواهران و سالن مطالعه برادران و با تجهیز تعداد 106 میز و 301 صندلی مطالعه برای مراجعین در محیط کتابخانه در نظر گرفته شده است.
 
این سالن از 7 صبح الی 22 شب فعال می باشد.
                                                                                                                     
 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                                                 
 
                                       

             

                                 سالن مطالعه

         

                          سالن مطالعه خواهران 

              

                                  سالن مطالعه خواهران

   

                         سالن مطالعه خواهران

         

                           سالن مطالعه برادران

              

                                    سالن مطالعه برادران